HosanaDesign.com
logo-website

ĐẦU TƯ - MUA BÁN - KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

VINPEARL ISLAND CONDOTEL HÒN TRE

<strong>Với lợi thế đường biển d&agrave;i, nhiều b&atilde;i biển, danh thắng nổi tiếng v&agrave; đặc biệt l&agrave; &ldquo;vị thế&rdquo; của một trong những điểm n&oacute;ng trong ph&acirc;n kh&uacute;c bất động sản nghỉ dưỡng, <strong><span style="color: #ff0000;">VINPEARL ISLAND CONDOTEL NHA TRANG</span></strong> nhanh ch&oacute;ng tạo được sức h&uacute;t cũng như khiến kh&ocirc;ng &iacute;t nh&agrave; đầu tư v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng &ldquo;đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n&rdquo; khi tiếp tục bổ sung những sản phẩm đẳng cấp, vị tr&iacute; đắc địa v&agrave; tiềm năng sinh lời bền vững ra thị trường.</strong>
vingoup-batdongsan---condotel-1
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">VINPEARL ISLAND CONDOTEL NHA TRANG&nbsp;</span></strong></span><br /><br /><strong>Với lợi thế đường biển d&agrave;i, nhiều b&atilde;i biển, danh thắng nổi tiếng v&agrave; đặc biệt l&agrave; &ldquo;vị thế&rdquo; của một trong những điểm n&oacute;ng trong ph&acirc;n kh&uacute;c bất động sản nghỉ dưỡng, Vinpearl Island Condotel Nha Trang nhanh ch&oacute;ng tạo được sức h&uacute;t cũng như khiến kh&ocirc;ng &iacute;t nh&agrave; đầu tư v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng &ldquo;đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n&rdquo; khi tiếp tục bổ sung những sản phẩm đẳng cấp, vị tr&iacute; đắc địa v&agrave; tiềm năng sinh lời bền vững ra thị trường.</strong><br /><br /><img src="http://www.chuyenwebsite.com/dtool/data/computer/web1739/vingoup-batdongsan---condotel-6.jpg" alt="" width="1059" height="608" /><br /><br /><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">VỊ TR&Iacute; KIM CƯƠNG</span></strong></span><br />-<span>&nbsp;</span><strong>Vinpearl Island Condotel Nha Trang&nbsp;</strong>đang được triển khai x&acirc;y dựng tr&ecirc;n Đảo H&ograve;n Tre, Phường Vĩnh Nguy&ecirc;n, th&agrave;nh phố Nha Trang.<br />- Nơi đ&acirc;y, vẫn được v&iacute; von l&agrave; &ldquo;thủ phủ&rdquo; của c&aacute;c khu vui chơi, nghỉ dưỡng lớn bậc nhất Nha Trang, c&oacute; thể kể tới như:<br />- C&aacute;p treo v&agrave; bến thuyền đưa du kh&aacute;ch tham quan đảo<br />- Trung t&acirc;m vui chơi Vinpearl Land<br />- Hệ thống s&acirc;n Golf quy m&ocirc; h&agrave;ng đầu Việt Nam<br />- Hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl<br />- Hệ thống kh&aacute;ch sạn nghỉ dưỡng Vinpearl<br />- Trung t&acirc;m hội nghị MICE&hellip;<br /><br /><strong>Đặc biệt, vị tr&iacute; dự &aacute;n Vinpearl Island Condotel Nha Trang chỉ c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Nha Trang 5km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;ch cảng Cầu Đ&aacute; 3.5km. Để đến được đảo H&ograve;n Tre qu&yacute; kh&aacute;ch cũng chỉ mất 40 ph&uacute;t di chuyển từ s&acirc;n bay Cam Ranh bằng &ocirc; t&ocirc;.</strong><br /><br /><img src="http://www.chuyenwebsite.com/dtool/data/computer/web1739/vingoup-batdongsan---condotel--5.jpg" alt="" width="1059" height="608" /><br /><br /><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000;"><strong>THIẾT KẾ V&Agrave; X&Acirc;Y DỰNG ĐỘC Đ&Aacute;O</strong></span><br /><strong>Vinpearl Island Condotel Nha Trang </strong>kh&ocirc;ng chỉ được kế thừa tinh hoa từ những si&ecirc;u phẩm căn hộ nghỉ dưỡng Condotel trước trước đ&oacute; của VinGroup, m&agrave; hơn thế nữa thiết kế căn hộ tại dự &aacute;n được kỳ vọng sẽ mang phong c&aacute;ch Ch&acirc;u &Acirc;u sang trọng, qu&yacute; ph&aacute;i, nhưng vẫn gần gũi với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhất.<br /><br />Thiết kế view trực diện biển, với gần như 100% mặt trước view biển, căn hộ&nbsp;<span> <strong>Vinpearl Island Condotel Nha Trang</strong></span><span>&nbsp;</span>lu&ocirc;n c&oacute; kh&ocirc;ng gian ngập tr&agrave;n &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời v&agrave; đ&oacute;n gi&oacute; biển.<br /><br />Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; kh&ocirc;ng gian nghỉ dưỡng ho&agrave;n hảo để gia đ&igrave;nh Qu&yacute; kh&aacute;ch được tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp trọn vẹn nhất. Thiết kế chi tiết &ndash; Mặt bằng chi tiết sẽ được đơn vị Chủ đầu tư VinGroup c&ocirc;ng bố trong thời gian sắp tới, mời qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng theo d&otilde;i.<br /><br /><img src="http://www.chuyenwebsite.com/dtool/data/computer/web1739/vingoup-batdongsan---condotel-8.jpg" alt="" width="1059" height="608" /><br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 18pt;">TIỆN &Iacute;CH - ĐẲNG CẤP 5 SAO</span></strong></span><br /><strong>Hệ thống tiện &iacute;ch <strong>Vinpearl Island Condotel Nha Trang</strong> n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tại c&aacute;c dự &aacute;n của Tập đo&agrave;n Tập đo&agrave;n Vingroup n&oacute;i chung lu&ocirc;n mang điểm nhấn v&agrave; dấu ấn ri&ecirc;ng m&agrave; kh&oacute; c&oacute; dự &aacute;n n&agrave;o l&agrave;m được.</strong><br /><br /><span><span><strong>Vinpearl Island Condotel Nha Trang</strong> </span>sẽ thừa hưởng rất nhiều c&aacute;c tiện &iacute;ch đẳng cấp m&agrave; chủ đầu tư đ&atilde; x&acirc;y dựng tại đảo H&ograve;n Tre. Những tiện &iacute;ch n&agrave;y đều l&agrave; c&aacute;c tiện &iacute;ch đẳng cấp 5 sao quốc tế v&agrave; chuy&ecirc;n phục vụ cho mục đ&iacute;ch nghỉ dưỡng của c&aacute;c du kh&aacute;ch gh&eacute; thăm đảo H&ograve;n Tre. C&oacute; thể kể đến một số tiện &iacute;ch như:</span><br /><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i>Khu vui chơi giải tr&iacute; Vinpearl Land</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> Hệ thống s&acirc;n Golf Vinpearl 18 lỗ đẳng cấp quốc tế</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i>Tại mỗi dự &aacute;n của Vinpearl tr&ecirc;n đảo h&ograve;n tre đều c&oacute; một&nbsp;</span><br /><span>bể bơi rất lớn cho du kh&aacute;ch c&oacute; thể vui chơi thoải m&aacute;i</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> Vincharm Spa hệ thống spa đẳng cấp ngay tr&ecirc;n đảo H&ograve;n Tre</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> Hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; quầy bar đẳng cấp quốc tế</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> Hệ thống xe điện di chuyển tr&ecirc;n to&agrave;n đảo H&ograve;n tre&nbsp;</span><br /><span>gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng cảm thấy thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ho&agrave; hợp</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> C&aacute;p treo xuy&ecirc;n biển nối từ th&agrave;nh phố&nbsp;</span><br /><strong>Nha Trang s&ocirc;i động ra đảo H&ograve;n Tre</strong><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> T&agrave;u cao tốc gi&uacute;p di chuyển đến c&aacute;c địa điểm v&agrave; đảo tuyệt đẹp</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> Du thuyền du lịch cực kỳ đẳng cấp</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> Thể thao b&atilde;i biển với s&acirc;n tenis v&agrave; s&acirc;n b&oacute;ng chuyền</span><br /><span><i class="dicon-angle-double-right">&nbsp;</i> B&atilde;i tắm với mặt nước xanh tuyệt đẹp</span><br /><br /><strong>Đặc biệt, hệ thống Bệnh viện quốc tế Vinmec sẽ lu&ocirc;n c&oacute; mặt tại c&aacute;c khu nghỉ dưỡng như Nha Trang, Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&uacute; Quốc&hellip;</strong><br /><br /><img src="http://www.chuyenwebsite.com/dtool/data/computer/web1739/vingoup-batdongsan---condotel--7.jpg" alt="" /><br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>CH&Iacute;NH S&Aacute;CH B&Aacute;N H&Agrave;NG MỚI NHẤT&nbsp; VINGROUP- BẤT ĐỘNG SẢN<br /></strong></span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>Chia sẻ&nbsp;lợi nhuận kinh doanh&nbsp;85/15 cam kết tối thiểu 10%</span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>Vị tr&iacute; kim cương tr&ecirc;n đảo H&ograve;n Tre Nha Trang</span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>Gi&aacute; chỉ từ 700 triệu Kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;đ&atilde; sở hữu căn hộ FULL NỘT THẤT 5 SAO v&agrave; hưởng Lợi Nhuận ngay.</span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>Hỗ trợ l&atilde;i suất 0%, cho vay l&ecirc;n đến 65% gi&aacute;&nbsp;trị căn hộ</span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>Tặng 15 đ&ecirc;m nghỉ/năm c&ugrave;ng loại miễn ph&iacute; tr&ecirc;n to&agrave;n hệ thống Vinpearl (750 đ&ecirc;m trong v&ograve;ng 50 năm) . Được đi nghỉ ngay từ ng&agrave;y đ&oacute;ng đủ 100% gi&aacute;&nbsp;trị căn hộ.</span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>Chủ đầu tư VINGROUP UY T&Iacute;N v&agrave; tiềm lực t&agrave;i ch&iacute;nh h&agrave;ng đầu Việt Nam đ&atilde; được chứng m&igrave;nh qua c&aacute;c dự &aacute;n đ&atilde; triển khai v&agrave; hoạt động tr&ecirc;n khắp cả nước</span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>Hệ sinh th&aacute;i tiện &iacute;ch đồng bộ: Khu vui chơi giải tr&iacute; VinPearl Land, S&acirc;n Golf 18 lỗ (một trong 3 s&acirc;n golf đẹp nhất Việt Nam), Đồi Vạn Hoa, Vinpeark sky wheel, Bar, Hồ Bơi.... ALL - IN - ON =&gt; Tất cả trong một</span><br /><i class="dicon-right-hand">&nbsp;&nbsp;</i><span>C&aacute;c dự &aacute;n nghỉ dưỡng của VinPearl lu&ocirc;n đạt c&ocirc;ng suất full ph&ograve;ng từ 80-100%</span><br /><br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">ĐĂNG K&Yacute; SỞ HỮU CĂN&nbsp;HỘ VỊ TR&Iacute; VIP NHẤT.</span></strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">HOTLINE:&nbsp;</span>0942183939</span></strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /><br /><img src="http://www.chuyenwebsite.com/dtool/data/computer/web1739/vingoup-batdongsan---condotel-2.jpg" alt="" width="1059" height="608" /><br /><br /></span></p><div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-size: 18pt;"><strong>TẠI SAO N&Ecirc;N ĐẦU TƯ Vinpearl Island Condotel Nha Trang?</strong></span><br /></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Thiết kế: <strong>Vinpearl Island Condotel Nha Trang</strong> kh&ocirc;ng chỉ được kế thừa tinh hoa từ những si&ecirc;u phẩm căn hộ nghỉ dưỡng Condotel trước trước đ&oacute; của VinGroup, m&agrave; hơn thế nữa thiết kế căn hộ tại dự &aacute;n được kỳ vọng sẽ mang phong c&aacute;ch Ch&acirc;u &Acirc;u sang trọng, qu&yacute; ph&aacute;i, nhưng vẫn gần gũi với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhất.</span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Thương hiệu chủ đầu tư v&agrave; đơn vị quản l&yacute;:&nbsp;Tập đo&agrave;n VinGroup</span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">T&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; chắc chắn:&nbsp;l&agrave; yếu tố h&agrave;ng đầu m&agrave; bất cứ nh&agrave; đầu tư Condotel Nha Trang n&agrave;o cũng kh&ocirc;ng thể bỏ qua: văn bản quy hoạch, giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng dự &aacute;n, thời hạn sở hữu, vấn đề chuyển nhượng hợp đồng,&hellip;<br /></span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Khả năng sinh lời cao bởi v&igrave; n&oacute; hội tụ c&aacute;c Ưu điểm sau:</strong></span><br />1. Điểm Du Lịch&nbsp;cho thu&ecirc; kh&aacute;ch sạn&nbsp;cao nhất cả nước</span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2. Lượng Kh&aacute;ch Du lịch cao, c&aacute;n mốc 7,2 triệu kh&aacute;ch năm 2020</span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3. Nguồn cung chưa đủ cầu</span></div><div><br /><div><span style="color: #ff0000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><i class="dicon-play">&nbsp;</i>ĐĂNG K&Yacute;&nbsp;VỊ TR&Iacute; KIM CƯƠNG</strong></span></div><div><span style="color: #ff0000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><i class="dicon-phone-squared">&nbsp;0164 848 7979<br />www.vingroup-batdongsan.vn</i></strong></span></div></div>
Tags: 1
1423 views
Các tin khác
  • HOTLINE

  • DĐ: 0164 848 7979

  • FACEBOOK

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ
Hotline